כמה מצוות יש בתורה?

0 הצבעות
28 צפיות
כמה מצוות יש בתורה?
נשאל ב 30 אוקטובר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני

תשובה אחת לשאלה

0 הצבעות
בתורה יש שעל פי חז"ל 613 (תרי"ג מצוות) מצוות המתחלקים ל-248 (רמ"ח) מצוות עשה ו-365 (שס"ה) מצוות לא תעשה.
תשובה התקבלה ב 30 אוקטובר, 2016 על יד אלמוני

שאלות קשורות

0 הצבעות
1 תשובה 20 צפיות
נשאל ב 12 אוקטובר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 9 צפיות
נשאל ב 12 אוקטובר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 65 צפיות
נשאל ב 24 אוקטובר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 17 צפיות
נשאל ב 25 אוקטובר, 2016 על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 13 צפיות
נשאל ב 7 אוקטובר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
...