באיזה יום נברא האדם?

0 הצבעות
9 צפיות
באיזה יום נברא האדם?
נשאל ב 6 פברואר, 2017 בקטגוריית כללי על יד אלמוני

תשובה אחת לשאלה

0 הצבעות

האדם נברא ביום השישי.

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:

כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ:

כט ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה:

ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן:

לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי:

*ספר בראשית פרק א.

תשובה התקבלה ב 6 פברואר, 2017 על יד אלמוני

שאלות קשורות

0 הצבעות
1 תשובה 36 צפיות
נשאל ב 13 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 8 צפיות
נשאל ב 2 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 7 צפיות
נשאל ב 2 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 12 צפיות
נשאל ב 27 נובמבר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 8 צפיות
נשאל ב 4 נובמבר, 2016 בקטגוריית כללי על יד אלמוני
...