admin

חבר במשך: 1 שנה (מאז 23 יולי, 2016)
סוג: מנהל על
הרשאות נוספות: שינוי קטגוריה לכל שאלה
עריכת כל שאלה
עריכת כל תשובה
עריכת כל תגובה
עריכת הודעות שקטות
סגירת כל שאלה
בחירת תשובה לכל שאלה
צפייה ב IP של כותב הודעות אנונימיות
צפייה של מי שהצביע או סימן פוסטים
אישור או דחייה פוסטים
הסתרה או הצגה כל פוסט
מחיקת פוסטים מוסתרים
שם מלא:
מקום:
אתר: tshuva2sheela.com
אודות:

הפעילות של המשתמש admin

ניקוד: 66 נקודות (מדורג #1)
שאלות: 8
תשובות: 6
תגובות: 2
הוצבע על: 11 שאלות, 15 תשובות
חילק: 24 הצבעות למעלה, 2 הצבעות למטה
קיבל: 0 הצבעות למעלה, 0 הצבעות למטה

הקיר של admin

נא, התחבר או הירשם בכדי לכתוב על קיר זה.
...