0 הצבעות
13 צפיות
נשאל בקטגוריית כללי על ידי
מה הסדר של חודשי השנה העברי ?

תשובה 1 לשאלה

0 הצבעות
תשובה התקבלה על ידי
 1. תשרי
 2. חשוון
 3. כסלו
 4. טבת
 5. שבט
 6. אדר
 7. ניסן
 8. אייר
 9. סיוון
 10. תמוז
 11. אב
 12. אלול

שאלות קשורות

0 הצבעות
1 תשובה 29 צפיות
נשאל 9 ספטמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
0 הצבעות
0 תשובות 2 צפיות
נשאל 19 ספטמבר, 2017 בקטגוריית תוכנה ומחשבים על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 4 צפיות
נשאל 8 ספטמבר, 2016 בקטגוריית תוכנה ומחשבים על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 7 צפיות
נשאל 25 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 8 צפיות
נשאל 15 אוקטובר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
...